Combo 05 điếu xì gà Oliva, Romeo Y Julieta, Montecristo

Giá gốc là: 1.200.000 ₫.Giá hiện tại là: 990.000 ₫.

Tên Sản Phẩm Combo 4 điếu xì gà Oliva
Điếu số 01 Montecristo AJ Feznandez
Điếu số 02 Romeo Y Julieta reserve real
Điếu số 03 Oliva Serie V Torpedo
Điếu số 04 Oliva Serie O Torpedo
Điếu số 05 Romeo Y Julieta 1875 Nicaragua
Độ Nặng  Trung bình
Phân Phối  Khói Store
Hotline  0832.969.899 & 0334.860.823
0832969899
Combo 05 điếu xì gà Oliva, Romeo Y Julieta, Montecristo