Ống Boong Nối Classic Trắng 14mm

Giá gốc là: 100.000 ₫.Giá hiện tại là: 70.000 ₫.

  • Ống Nối Size: 14mm
  • Độ Dầy: 5mm
  • Chiều Dài: 125mm, 135mm, 145mm, 145mm
  • Hãng Sản Xuất: HFGlass
  • Ống Nối Classic Trắng Trong Suốt Dài –  Dùng cho các loại Boong có bầu lọc to với full tất cả các kích thước chiều dài dùng cho bất kì Boong sử dụng size nõ 14mm nào. ̣
  • Chất liệu: Thủy tinh
0832969899
Ống Boong Nối Classic Trắng 14mm