romeo y julieta aj fernandez belicoso

220.000 900.000 

Tên Sản Phẩm      𝘅𝗶̀ 𝗴𝗮̀ 𝗿𝗼𝗺𝗲𝗼 𝘆 𝗷𝘂𝗹𝗶𝗲𝘁𝗮 𝗮𝗷 𝗳𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗲𝘇 𝗯𝗲𝗹𝗶𝗰𝗼𝘀𝗼
Thời Gian  45-90 phút
Kiểu Dáng  Điếu Lẻ
Đường Kính  52
Độ Dài 6 inch
Hương Vị Ca cao, gia vị, gỗ tuyết tùng….
Độ Nặng   Trung bình
Phân Phối Mỹ 
Xuất Xứ  Cuba
0832969899
romeo y julieta aj fernandez belicoso
220.000 900.000  Lựa chọn các phương án