Cigar Leaf By Oscar Sixty Marudo

280.000 2.600.000 

Tên Sản Phẩm   
Cigar Leaf By Oscar Sixty Marudo
Số Lượng 1 Điếu/5 Điếu/ 10 Điếu
Kích Thước  6 inch x ring 60
Xuất Xứ  Honduras
Cách cuốn  Thủ Công
Thời Gian Hút   60p – 80p
 Nhà phân phối độc quyền    Khói Store
 Hotline   0832.969.899 & 0334.860.823
0832969899
Cigar Leaf By Oscar Sixty Marudo
280.000 2.600.000  Lựa chọn các phương án