Xì Gà 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐩𝐬𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐛𝐮𝐬𝐭𝐨

Original price was: 150.000 ₫.Current price is: 120.000 ₫.

Tên Sản Phẩm  Xì Gà 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐩𝐬𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐛𝐮𝐬𝐭𝐨
Điếu số 01 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐩𝐬𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞𝐫  vàng
Điếu số 02 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐩𝐬𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞𝐫  đỏ
Điếu số 03 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐩𝐬𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞𝐫  đen
Điếu số 04 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐩𝐬𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞𝐫  xanh
Quy cách  Hộp 80 điếu
Vòng Ring 50
Chiều Dài 135 mm
Hotline  0832.969.899 & 0334.860.823
0832969899
Xì Gà 𝐓𝐡𝐨𝐦𝐩𝐬𝐨𝐧 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐨𝐫𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐛𝐮𝐬𝐭𝐨