Cigar Oliva Serie G Cameroon Figurado

200.000 18.000.000 

Tên Sản Phẩm   
Xì Gà Oliva Serie G Cameroon Figurado
Số Lượng 1 Điếu/5 Điếu/ 10 Điếu
Kích Thước 6,50 x 60
Hương Vị Da đất, Gỗ
Thương Hiệu Oliva Seria G
Thời Gian Hút 50p – 70p 
 Nhà phân phối độc quyền    Khói Store
 Hotline   0832.969.899 & 0334.860.823
0832969899
Cigar Oliva Serie G Cameroon Figurado
200.000 18.000.000  Lựa chọn các phương án